Kontakt

FUNDACJA CZAS PODRÓŻNIKÓW
46-050 Tarnów Opolski ul. 1-go Maja 29E/6
tel. +48 883 593 111 KRS: 0000555510
NIP: 9910500566, REGON: 361383145
nr konta: 63 1090 2242 0000 0001 3052 6276
kontakt@czaspodroznikow.pl
www.czaspodroznikow.pl

Adres do korespondencji:
ul. Wrocławska 6c/33
45-707 Opole

Zarząd Fundacji:

Prezes Fundacji: Bartosz Małłek
Wiceprezes Fundacji: Adrianna Płuciennik
Członek Zarządu: Anna Małłek